top of page
fbcoverFINAL.jpg

Poe3 je občianske združenie zamerané na literárnu a umeleckú činnosť. 

Naším zámerom je priblížiť a sprístupniť súčasnú literatúru a umenie širšej verejnosti, predovšetkým mladým ľuďom.

Pre verejnosť chceme realizovať podujatia súvisiace s literatúrou a umením, literárne súťaže a tvorivé workshopy.

Prostredníctvom rozličných projektov sa tak pokúsime prirodzenou formou vzbudiť záujem verejnosti o kultúru, a tiež podnietiť kreativitu a kreatívne cítenie.

 

  • Facebook Social Icon
  • gmail
  • Instagram Social Icon
bottom of page