top of page

Podporte nás

Aj tento rok si dovoľujeme

uchádzať sa znovu o 2% z Vašich daní.

Posledný rok sme začali pracovať 

na združení aj zvnútra, budujeme

knižnicu a plánujeme nové projekty.

Radi by sme pripravili pre Vás aj tento

rok mnoho zaujímavostí a

workshopov.
Vďaka 2% z Vašich daní usporiadame

viac kvalitných podujatí pre Vás, a

umožní nám to tiež prácu na nových

aktivitách a projektoch.

Ak Ste sa rozhodli podporiť OZ Poe3

Vašimi 2%, môžete tak urobiť

nasledujúcim spôsobom:

Ak Ste živnostník (právnická / fyzická osoba)

1. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech

    prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali

    menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak Ste

    v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od

    organizácie/organizácií, pre ktoré Ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní uveďte údaje o prijímateľovi 2% zo zaplatenej dane. 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

    (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu nájdete tu:

  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)

   a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Ak Ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie

    o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,

    aby previedol sumu, ktorú Ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Ak Ste zamestnanec

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov

    na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa

        poukázať, ak Ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako

        40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a

        získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky

        pracovali.
4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia

    spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech

    Vami vybraného prijímateľa.
 

Údaje o prijímateľovi 2% z dane, ktoré je potrebné vyplniť:

 

Obchodný názov: Poe3
Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Jasovská 39, 85107 Bratislava 5
IČO: 42364728

Číslo účtu - IBAN: SK1283300000002600703155

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivá.

Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk .

 

Tlačivá pre zamestnancov:
 

Vyhlásenie 2019          Potvrdenie o zaplatení

                                         dane z príjmov za rok 2018
                                         pre zamestnancov

         

Ak Ste svoje 2% venovali inej organizácii, ešte stále nám môžete pomôcť a priložiť ruku k dielu.

Máme pred sebou ešte množstvo organizačnej práce na projektoch, ktoré by sme chceli spustiť čo najskôr.


Ak máte literárny, hudobný talent či výtvarné a estetické cítenie, fotografujete, alebo Ste inak umelecky nadaný, pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou nášho združenia.
Alebo nás kontaktujte a zašlite nám svoje nápady, návrhy, postrehy a pripomienky, ktorými môžete zlepšiť fungovanie tohto združenia. Sme otvorení každej iniciatíve s úmyslom spadajúcim pod našu činnosť.

 

Ak nás chcete podporiť finančne, svoje peňažné dary môžete posielať na číslo účtu:
IBAN: SK1283300000002600703155

 

                                                       Za každú pomoc vopred ďakujeme!

 

                                                                 Team Poe3

bottom of page