top of page

Knižnica pre členov

Už dávnejšie sme sa rozhodli vytvoriť knižnicu, kde by si naši členovia požičiavali

a vymieňali knihy nielen s literárnou tematikou. Postupne začíname tento náš projekt  uskutočňovať. V roku 2017 sa v knižnici objavili prvé knižky.

Zatiaľ prevažne s tematikou tvorivosti a písania. 

Dúfame, že týmto krokom sa vzájomne podnietime k inšpirácii a

vytváraniu ďalších projektov.

bottom of page