top of page

Ohliadnutie

Button poetry v Artfóre (nielen o gombíkoch a poézii)

 

Dátum 21. marec je už dlhší čas známy ako Svetový deň poézie. V podvečer tohto dňa sa v zadných priestoroch Artfóra schádzajú prví poeti, ktorí si tento deň prišli pripomenúť poéziou.

Názov Button poetry súvisí s výrobou odznačkov, známych aj pod názvom „placka“ či „button“ – gombík. Napriek tomu, že toto médium má len veľmi obmedzený priestor, vtesná sa naň citát či mini-báseň. Aj týmto spôsobom sa v tento deň mohli návštevníci potešiť z poézie, vyrobiť si vlastný odznačik s citátom a šíriť tak inšpiráciu a dobrú náladu.

Autori nečítali len svoje vlastné verše, ale pri tejto príležitosti predniesli aj básne svojich obľúbených básnikov. Rozmanitosť textov zároveň priniesla obohatenie a osvieženie tohto večera.

Ako prvý otvoril svojou poéziou podujatie Richard Miške, dlhoročný člen petržalského klubu Generácia a popularizátor poézie na facebookovo-internetových stránkach Poézia a Poézia – podujatia. V úvode prečítal básne poetiek Bely Dunajskej a Marianny Grznárovej a následne nám predstavil svoju zaujímavú a nevšednú poéziu.

Ako druhá sa svojej úlohy zhostila poetka Helena Sumbalová. Najskôr predniesla básne Miroslava Válka a Mily Haugovej, ktoré si vybrala pre túto príležitosť, a divákov zoznámila aj so svojou vlastnou tvorbou bohatou na obraznosť aj emócie.

Martin Chudík si pre tento večer vybral symbolicky básne krstných otcov svojich dvoch básnických zbierok – Erika Ondrejičku a Jozefa Leikerta, a predstavil aj verše zo svojej najnovšej zbierky Cestovný (ne)poriadok, ktorá vyšla koncom minulého roka.

Erik Markovič si vybral niekoľko autorov a ich básní súvisiacich a dotýkajúcich sa motívu a súhvezdia labute – napr. Michelangela, Marcely Veselkovej. Zo svojej novej knihy, ktorá sa rodila pomerne dlhý čas, prečítal pomerne náročnú metafilozofickú  báseň.

Dlhú cestu do Bratislavy až zo Zvolena meral len kvôli tomuto večeru Ondrej Kalamár. Známy básnik a aforista prečítal báseň od Jána Tazberíka, niekoľko svojich neznámych básní a zatiaľ nepublikovanými trefnými aforizmami rozveselil a osviežil publikum.  

Ako predposledný sa predstavil Trnavčan Roman Beňo, ktorý si pre tento večer zvolil báseň z knihy Petra Staríčka. Okrem básní zo svojej zbierky Vrstvenie pridal aj čosi z novšej tvorby.

Na záver predniesla niekoľko básní aj moderátorka, ktorá sprevádzala hostí celým  večerom, Martina Grmanová. Na úvod prečítala báseň poetky Sylvie Plath Slová, na ňu nadviazala vlastnou básňou Hlas, venovanou tejto autorke, a pokračovala výberom básní zo svojej debutovej zbierky Chiméra.

Zatiaľ čo hostia a návštevníci pokračovali vo výrobe poetických odznačkov, Svetový deň poézie uzavrel príjemnými melódiami svojich zhudobnených básní Erik Markovič, ktorý sa nakrátko zhostil aj úlohy hudobníka. Ak ste v tento deň zavítali do Artfóra, iste ste neoľutovali večer strávený s úžasnými hosťami a výbornou poéziou.

 

Ja je niekto iný (nielen o maskách a divadle)
 

Miesto konania: Letná čitáreň U červeného raka (Michalská ulica)

Dátum podujatia: 17. 7. 2015 o 18:00.

 

V priestoroch Letnej čitárne U červeného raka sme sa aj nepriek tropickému teplu pokúsili osviežiť večer podujatím o divadle.

Hostia, režisér Kamil Žiška a scenárista Pavel Knapko, sa s moderátorkou (Martina Grmanová) rozprávali o práci na tvorbe divadelného predstavenia a filmu, o divadelnom a filmovom scenári a rozdieloch medzi nimi.


Následne sme divadelnú teóriu predviedli aj v praxi. Diváci mohli podľa krátkej scénky a niekoľkých indícií odhaliť autora a názov jeho divadelnej hry.

V záverečnej hre Sila vlasov (Nina Sadur), do ktorej sa mohli zapojiť aj dobrovoľníci z hľadiska a vyskúšať si na niekoľko minút úlohy hercov, predviedol svoje režisérske umenie aj Kamil Žiška a ukázal, ako vyzerá divadelná skúška, keď nazrieme za oponu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 slabík v hájku (ako sa píše japonské haiku na Slovensku)

 

Miesto konania: Letná čitáreň U červeného raka (Michalská ulica)

Dátum podujatia: 10. 7. 2015 o 18:00.

 

V úvode podujatia predviedol Robert Straka, majiteľ čajovne TEA4U, exotický japonský čajový obrad.

 

Hostia večera, ktorými tentoraz boli spisovateľka Stanislava Chrobáková-Repar a poetka Daniela Bojnanská, sa s divákmi podelili so svojimi zážitkami a skúsenosťami s haiku, a zároveň predstavili novú bilingválnu edíciu slovenských autorov haiku. Dámy obohatili večer aj o svoju vlastnú tvorbu a podujatie bolo spojené tiež s predajom zbierok haiku z vydavateľstva KUD Apokalipsa.

 

Nechýbalo ani občerstvenie, čajový catering z čajovne TEA4U, vtipný komiks o písaní haiku z dielne Jessicy Tremblay (www.oldpondcomics.com) a súťaž o najlepšie haiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page